A1 nivo poznavanja nemačkog jezika

predstavlja elementarnu upotrebu nemačkog jezika

Kurs A1 teži razvijanju sledećih jezičkih veština na osnovnom nivou:

  • razumevanje slušanjem (Hörverstehen) – razumevanje jednostavnih reči i rečenica
  • razumevanje čitanjem (Leseverstehen) – razumevanje pojedinih reči i prostih rečenica
  • veština pisanja (Schreiben) – savladavanje popunjavanja standardnih formulara i pisanje kratkih poruka
  • govorenja (Sprechen) – vođenje dijaloga o poznatim temama

Nakon završetka ovog kursa moći ćete da razumete jednostavne reči i rečenice, čitate ih, pišete i vodite razgovor o poznatim temama.

kurs A1 nivo poznavanja nemačkog jezika
više informacija na telefon

060/455-60-40

fond časova: 64 školskih časova (ili 32 dvočasa)
trajanje kursa: 4 meseca

Kako je A1 nivo neophodan za dobijanje vize za spajanje porodice, organizujemo nastavu u malim grupama i na brz i jednostavan način razvijamo od starta veštinu komuniciranja na nemačkom jeziku.