Pripremni kursevi nemačkog jezika

za polaganje ispita za dobijanje sertifikata o poznavanju jezika (na Goethe Institutu, u ÖSD- i TELC- centrima)

Cilj pripreme je upoznavanje polaznika sa formom zadataka i uvežbavanje sledećih veština:

  • Hörvestehen (razumevanje slušanjem)
  • Leseverstehen (razumevanje čitanjem)
  • Schreiben (pisanje)
  • Sprechen (konverzacija)

Za sve one koji su ranije pohađali već kurs nemačkog jezika ili koji poseduju određeno predznanje nemačkog jezika organizovani će biti i pripremni kursevi za polaganje ispita za sticanje sertifikata o poznavanju nemačkog jezika na određenom nivou (Goethe – Zertifikat, ÖSD – Zertifikat, TELC- Zertifikat)

Pripremni kursevi nemačkog jezika
više informacija na telefon

060/455-60-40

fond časova: 40 časova od 60 minuta 2 x nedeljno
trajanje kursa: polugodišnji kurs, pet meseci
(od polovine februara do polovine juna)

U okviru kursa uključeni su stepenovanje znanja polaznika kao i simulacija ispita na kraju pripremnog kursa pri čemu se stvara realan uvid u ispitne zadatke, vremenski okvir ispita, pritisak pri odgovaranju i ispitivanju znanja nemačkog jezika