kursevi su usmereni na razvijanje komunikativnih veština na nemačkom jeziku

Udruženje za nemački jezik i književnost Pingpong organizuje kurseve nemačkog jezika za sve uzraste i sve nivoe. Nastava se organizuje u malim grupama, individualno ili u paru. Najsavremenije metode predavanja, prilagodjavanje plana i programa nastave polaznicima.

Svrha ovih kurseva jeste priprema za polaganje za sertifikate na nekom od licenciranih centara za sertifikaciju nemačkog jezika. Sertifikati važe u svim zemljama nemačkog govornog područija i uslov su za dobijanje vize za spajanje porodica, dobijanje radne vize, studiranja u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj.

Prof. dr Marija Stanojević Veselinović - svojim bogatim iskustvom pomocice vam da savladate komunikacione veštine nemačkog jezika

Dr Marija Stanojević Veselinović
Predavač

Kakvo je iskustvo i stručnost predavača?

Dr Marija Stanojević Veselinović, diplomirani profesor nemačkog jezika i književnosti, držaće nastavu našim polaznicima. Predavač ima bogato radno iskustvo i ogroman entuzijazam za nesebično prenošenje znanja. Pritom se bavi i pisanjem naučnih radova na temu metodologije nastave nemačkog jezika, komparativne frazeologije za srpski i nemački jezik koji su prezentovani na naučnim skupovima i konferencijama od međunarodnog značaja.

Za sada je prvi saradnik ÖSD – centrale Ruđer Bošković (https://osboskovic.edu.rs/osd-ispiti/) i licencirani ispitivač za DSD (Deutsches Sprachdipom – nemačka jezička diploma).