Kurs nemačkog jezika za preduzeća

posebna cena za radnike iste firme

Mogućnost učenja u malim grupama sa kolegama sa posla. Kurs podrazumeva pripremu za jednuu svojevrsnu poslovnu konverzaciju na nemačkom jeziku u cilju proširenja poslovnih vidika ili bolje komunikacije sa matičnom firmom ukoliko se ista nalazi u nekoj od zemalja nemačkog govornog područija. Oblast koja se obrađuje usredsređena je na polje rada kojim se bavi sama firma.

Nemački jezik za preduzeća
više informacija na telefon

060/455-60-40

fond časova: 64 školskih časova
trajanje kursa: 4 meseca