Kurs nemačkog jezika za odrasle

najsavremenije metode izvođenja nastave za brz i jednostavan način usvaja nemačkog jezika

Koji je cilj ovih kurseva?

Cilj ovih kurseva je osposobljavanje polaznika za samostalno korišćenje nemačkog jezika u svrhe dobijanja vize za spajanje porodica, radne vize itd.
Za sve ljubitelje jezika, za poliglote, one koji vole da čitaju originalna nemačka književna dela, za ljude koji žele da prošire svoje poslovne vidike nudimo kurseve nemačkog jezika na svim nivoima (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Goethe Institut, ÖSD centrale i Telc centrale su licencirani centri za izdavanje sertifikata na nivoima: A1, A2, B1, B2, C1, C2, koji su validni u svim zemljama nemačkog govornog područija.