Nemački jezik za predškolce i mlađe osnovce

kurs za decu od 5 do 7godina (predškolici) i od 7 do 10 godina (malđi osnovci)

Kurs za predškolce i mlađe osnovce:

  • pruža sticanje osnovnog znanja nemačkog jezičke (na početnom nivou), kako u usmenoj tako i u pismenoj formi, tj. dostiže nivo elementarne primene jezika (А1 nivoa Zajedničkog evropskog okvirnog pristupa jezicima)
  • razvija interesovanje za nemački jezik i kulturu nemačkog govornog područja
  • upoznaje se sa kulturološkim specifičnostima

Metode izvođenja nastave su: dijaloška metoda, metoda usmenog izlaganja, rad na tekstu, heuristička metoda, metoda praktičnih radova, logičke metode u nastavi (komparativna metoda, induktivna i deduktivna metoda, analitičko-sintetička metoda), mind mapping (mape uma), igranje po ulogama, igrovne aktivnosti.

Nemački jezik za predškolce i mlađe osnovce
više informacija na telefon

060/455-60-40

fond časova: 32 školska časa, 45 minuta, 2 x nedeljno
trajanje kursa: 4 meseca

Materijal i literatura koji se koristi u nastavi predstavlja najmoderniju verziju u učenju nemačkog jezika koju prate digitalni mediji, video i audio materijal, projektor